Line Id : animalfarmvet 02-3318146-7 / 0813448725 709/52-53 ซอยอ่อนนุช7/1 ถนนสุขุมวิท77

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสวนสัตว์ เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2533 โดยมีนโยบายของการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานสากลในการรักษาสัตว์ทุกแขนง และปรารถนาที่จะเห็นการดูแลสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยได้มาตรฐานสากล เพื่อเป้าหมายของการรักษาชีวิตและสุขภาพของสัตว์เป็นอันดับหนึ่ง สัตวแพทย์ทุกคนผ่านการอบรมและดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฝึกฝนความชำนาญเฉพาะด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงและการสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ให้บริการด้านการรักษา (Health Care) ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน (Vaccination) ปัญหาเห็บหมัด (Tick Treatment) รับฝากสัตว์เลี้ยง (Boarding) ตลอดจนบริการรับ-ส่ง (Pet Express)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของ